Darmowa dostawa zamówień od 200 zł

Szukaj

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PAPIERNICZENI.SHOPLO.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep internetowy papierniczeni.shoplo.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.papierniczeni.shoplo.com, dalej strona internetowa, prowadzony jest przez:

Vivid Studio Magdalena Konik, ul. Św. Jacka 44, 30-364 Kraków

NIP 676-230-50-95 , REGON 120760063

2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres email: hej@papierniczeni.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. 

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

4. W Sklepie sprzedawane są wyłącznie towary oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wiadomych wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na teren Polski.

5.Sklep przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej. 

6. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z usług Sklepu jest dostęp przez Usługobiorcę/Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz sieci Internet.

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ 

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.papierniczeni.shoplo.com,  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym następującym po danym dniu wolnym. 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. 

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, dalej potwierdzenie,  zawierającą min. numer zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zamówienia adres email. Przedmiotowe potwierdzenie jest gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.

4. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu lub wycofania zamówienia poprzez kontakt ze Sklepem drogą elektroniczną (hej@papierniczeni.pl) do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5. W przypadku gdy towar jest niedostępny Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową a także o jego prawie do odstąpienia od umowy. 

 

III. CENY TOWARÓW 

1. Wszystkie ceny towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany w trakcie składania zamówienia.

3. Cena podana w Sklepie przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz wartości zamówienia.

IV. FORMY PŁATNOŚCI 

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione towary, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w punkcie II. 3 poprzez przelew środków na konto bankowe Sklepu:

Nr rachunku: 96 1020 2892 0000 5002 0062 3892

Bank: iPKO

Dane do przelewu:  Magdalena Konik

                           ul. Św. Jacka 44

                           30 - 364 Kraków

bądź też poprzez inne dostępne na stronie Sklepu kanały płatności.

2. Termin płatności to 2 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu rezerwacja towarów będzie anulowana. 

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówione towary lub otrzymaniu potwierdzenia pozytywnego zakończenia płatności w przypadku wyboru innego niż przelew tradycyjny sposobu płatności. 

2. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty, otrzymania stosownego potwierdzenia.

3. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem:

- paczki kurierskiej 

- paczki pocztowej

4. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia. 

5 Istnieje możliwość odbioru osobistego pod adresem: ul. Św. Jacka 44, Kraków

VI. REKLAMACJE 

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27.06.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. W świetle tej ustawy, przez 2 lata od daty sprzedaży Sklep kropkashoes.com odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, czyli odpowiada za uszkodzenia towaru nie wynikające z winy Klienta.

VII. WYMIANA TOWARU 

1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego towaru w ciągu 10 dni od daty jego dostarczenia, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, że towar mu nie odpowiada – ma niewłaściwy rozmiar lub kolor. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub kolorze). 

2. Zgłoszenie chęci wymiany towaru następuje poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej (hej@papierniczeni.pl) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.

3. W przypadku gdy wybrany przez Klienta towar w ramach wymiany będzie niedostępny  Sklep poinformuje  Klienta o tym fakcie drogą elektroniczną, poprzez adres email wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 22, poz. 271) art. 7, Klient będący konsumentem zawierającym umowę na odległość ma prawo w ciągu 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn. 

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. 

3. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu towaru można dokonać bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez odesłanie towaru na adres Sprzedawcy: 

Vivid Studio Magdalena Konik

ul. Św. Jacka 44

30-364 Kraków

4. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana na konto bankowe, z którego dokonano płatności przy zakupie lub na wskazane przez Klienta konto. 

5. Płatność tytułem zwrotu zostanie dokonana w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki od Klienta. 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku "O ochroni danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

4. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem wskazującym na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.  

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.07.2014 roku.