Darmowa dostawa zamówień od 200 zł

Szukaj

Regulamin korzystania z voucherów

I Postanowienia ogólne

1. Wydawcą vouchera jest sklep Papierniczeni działający pod adresem internetowym www.papierniczeni.pl, prowadzony jest przez: Vivid Studio Magdalena Konik-Machulska, ul. św. Jacka 44, 30-364 Kraków, NIP 676-230-50-95 , REGON 120760063.

2. Zakupu vouchera można dokonać w sklepie stacjonarnym i internetowym. Nabywca vouchera w sklepie stacjonarnym otrzymuje blankiet, na którym widnieje unikalny kod vouchera, jego wartość oraz data ważności. Nabywca vouchera w sklepie interentowym otrzymuje na podany adres mejlowy cyfrową wersję blankietu.

3. W sklepie dostępne są produkty opodatkowane różnymi stawkami VAT, dlatego wydajemy vouchery typu MPV (multi-purpose voucher). Sprzedaż vouchera nie podlega fiskalizacji, a paragon lub faktura wystawiane są dopiero w dniu realizacji vouchera.

4. Nie ma możliwości zakupu vouchera podarunkowego w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez sklep "Papierniczeni".

5. Voucher można zrealizować w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.

6. Każdy voucher posiada unikalny kod, zarejestrowany w systemie Wydawcy. Obecny na voucherze kod jest jednorazowy.

7. W sklepie internetowym do nabycia są vouchery o następującej wartości: 50 zł, 100 zł, 150 zł.

8. W sklepie stacjonarnym możliwy jest zakup vouchera na dowolną kwotę.

9. Voucher nie podlega zwrotowi, ani wymianie na środki pieniężne.

10. Voucher pozostaje ważny dwanaście miesięcy od dnia sprzedaży. Niewykorzystanie vouchera w trakcie dwunastu miesięcy skutkuje utratą ważności vouchera.

II Realizacja Vouchera

1. Voucher należy wykorzystać jednorazowo. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości vouchera, Wydawca nie będzie zwracał różnicy.

2. Istnieje możliwość nabycia towarów przewyższających wartość vouchera. W takiej sytuacji, posiadacz vouchera zobowiązany jest opłacić nadwyżkę.

3. Przy użyciu vouchera można nabyć produkty objęte obniżką cen.

4. Towary zakupione przy użyciu vouchera nie podlegają zwrotowi.

5. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny produkt. Jeśli posiadacz vouchera wybierze w ramach wymiany tańszy produkt, Wydawca nie będzie zwracał różnicy ceny. Jeśli będzie to droższy produkt, posiadacz vouchera zoobowiązany jest opłacić nadwyżkę wynikającą z różnicy cen towarów.

6. Istnieje możliwość reklamacji produktów zakupionych przy użyciu vouchera. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wartość reklamowanego produktu zostanie zwrócona w postaci vouchera.

III Postanowienia końcowe

1. Zarówno kupujący voucher, jak i posiadacz vouchera oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, w całości akceptuą jego treść oraz zobowiązują się przestrzegać jego zapisów.

2. Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.

3. Sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzygane są według obowiązujących przepisów prawa.