I Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą karty podarunkowej jest sklep Papierniczeni działający pod adresem internetowym www.papierniczeni.pl, prowadzony jest przez: Vivid Studio Magdalena Konik-Machulska, ul. św. Jacka 44, 30-364 Kraków, NIP 676-230-50-95 , REGON 120760063.
 2. Zakupu karty podarunkowej można dokonać w sklepie stacjonarnym i internetowym. Nabywca karty podarunkowej w sklepie stacjonarnym otrzymuje blankiet, na którym widnieje unikalny kod karty, jej wartość oraz data ważności. Nabywca karty podarunkowej w sklepie internetowym otrzymuje na podany adres mejlowy cyfrową wersję blankietu.
 3. W sklepie dostępne są produkty opodatkowane różnymi stawkami VAT, dlatego wydajemy karty podarunkowe typu MPV (multi-purpose voucher). Sprzedaż karty podarunkowej nie podlega fiskalizacji, a paragon lub faktura wystawiane są dopiero w dniu realizacji karty podarunkowej.
 4. Nie ma możliwości zakupu karty podarunkowej w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez sklep "Papierniczeni".
 5. Kartę podarunkową można zrealizować w sklepie stacjonarnym oraz internetowym.
 6. Każda karta podarunkowa posiada unikalny kod, zarejestrowany w systemie Wydawcy. Obecny na karcie kod jest jednorazowy.
 7. W sklepie internetowym do nabycia są karty podarunkowe o następującej wartości: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, 500 zł.
 8. W sklepie stacjonarnym możliwy jest zakup karty podarunkowej na dowolną kwotę.
 9. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi, ani wymianie na środki pieniężne.
 10. Karta podarunkowa pozostaje ważna dwadzieścia cztery miesiące od dnia sprzedaży. Niewykorzystanie karty podarunkowej w trakcie dwudziestu czterech miesięcy skutkuje utratą jej ważności.

II Realizacja karty podarunkowej

 1. Kartę podarunkową należy wykorzystać jednorazowo. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości karty podarunkowej, Wydawca nie będzie zwracał różnicy.
 2. Istnieje możliwość nabycia towarów przewyższających wartość karty podarunkowej. W takiej sytuacji, posiadacz karty podarunkowej zobowiązany jest opłacić nadwyżkę.
 3. Przy użyciu karty podarunkowej można nabyć produkty objęte obniżką cen.
 4. Towary zakupione przy użyciu karty podarunkowej nie podlegają zwrotowi.
 5. Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny produkt. Jeśli posiadacz karty podarunkowej wybierze w ramach wymiany tańszy produkt, Wydawca nie będzie zwracał różnicy ceny. Jeśli będzie to droższy produkt, posiadacz karty podarunkowej zobowiązany jest opłacić nadwyżkę wynikającą z różnicy cen towarów.
 6. Istnieje możliwość reklamacji produktów zakupionych przy użyciu karty podarunkowej. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wartość reklamowanego produktu zostanie zwrócona w postaci karty podarunkowej.

III Postanowienia końcowe

 1. Zarówno kupujący kartę podarunkową, jak i posiadacz karty podarunkowej oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu, w całości akceptują jego treść oraz zobowiązują się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup karty podarunkowej jest równoznaczny z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzygane są według obowiązujących przepisów prawa.